Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Sociální péče

 

Inspekce poskytování sociálních služeb a kontroly plnění registračních podmínek

 
Informace týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 a kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
 

 
 


Informace týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 a kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a odst. 1 a § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).


Inspekce poskytování sociálních služeb a kontroly plnění registračních podmínek

Informace týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 a kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a odst. 1 ZSS.


Inspekce poskytování sociálních služeb

Od 1. 1. 2015, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí inspekci poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Kontakt: 

           Ministerstvo práce a sociálních věcí - pracoviště Ústí nad Labem 

                odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení 

                oddělení inspekce severovýchodní Čechy

                Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem

                tel.: 950 196 583


 

Kontaktní osoby:

                Bc. Petr Golasovský           [email protected]

                Mgr. Petra Pavlíčková         [email protected]

                Ing. Lenka Venclová            [email protected]

                Bc. Sabina Šmídová            [email protected]


 

Kontrola plnění registračních podmínek

Kontrolu plnění registračních podmínek provádí Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 82a odst. 1 ZSS u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci.


 

Plány kontrol plnění registračních podmínek a jejich vyhodnocení

Pro zajištění účelné organizace kontrolní činnosti jsou sestavovány krátkodobé plány kontrol plnění registračních podmínek, které jsou zveřejňovány na těchto webových stránkách (viz odkazy uvedené níže).


Při výběru poskytovatelů sociálních služeb pro výkon kontroly plnění registračních podmínek v plánovaném období kontrolní orgán vychází z registru poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci Krajským úřadem Ústeckého kraje (přičemž výběr jednotlivých poskytovatelů je prováděn náhodným výběrem), a z podnětu nebo stížnosti týkajících se plnění registračních podmínek.


Po uplynutí plánovaného období je kontrolní činnost vyhodnocována.


Odkazy a dokumenty:


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Pémová
Vytvořeno / změněno: 3.9.2008 / 23.7.2013 | Zveřejnit od: 1.10.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
artma.net.ua

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém