Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví

 

Kalmetizace (TRN)

 
 

 
 

 

Opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šířená onemocnění tuberkulózou - kalmetizace

          Činnosti související s preventivními opatřeními v této oblasti jsou upraveny vyhláškou č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále vyhláška č. 224/2002 Sb.). Rozsah činností a způsob hrazení prostředků jsou dále upraveny Metodikou ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 224/2002 Sb. a Metodickým postupem ministerstva financí k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb.

          V případě, že má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu se zřizovatelem (v případě nestátních zdravotnických zařízení s orgánem příslušným k registraci), hradí výdaje za činnosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 224/2002 Sb. a souvisejících předpisech stát prostřednictvím zřizovatele (či orgánu příslušného k registraci).

          Kalkulace jednotlivých položek jsou v termínu stanoveném vyhláškou č. 224/2002 Sb. a souvisejícími předpisy předkládány na předepsaných tiskopisech zřizovateli (orgánu příslušnému k registraci) - jsou ke stažení (včetně metodiky - viz. níže) 
.


Vyplněné formuláře včetně faktury zasílejte na adresu:


Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Tuto adresu je třeba uvádět i na faktuře v kolonce odběratel.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 3.10.2008 / 1.11.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

https://topobzor.info

https://teplostar.kiev.ua

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém