Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Lékaři z Ukrajiny

 
ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK, 12.9.2018
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

prosím o vyjádření hejtmana (nebo vedení kraje) k tvrzení České lékařské komory ohledně zaměstnávání ukrajinských lékařů bez jazykových a odborných zkoušek.

1.  Pokračování projektu Ukrajina, který příchod lékařů usnadňuje, podle premiéra Andreje Babiše byl požadavek hejtmanů hlavně z Ústeckého a Karlovarského kraje,  "protože oni by si přáli zaměstnávat tyto lidi.. Předpokládám, že podporují kvalifikované lékaře, kteří tam působí už dlouhodobě, takže v tom problém nevidím," řekl Babiš. Podle něj by ukončení projektu Ukrajina znamenalo pro tamní nemocnice velký problém. Jaký má na to názor vedení Ústeckého kraje ? Stojí o pokračování projektu Ukrajina ? Jaké by byly důsledky případného zrušení projektu ?

 

2. Lékaři chybí v celé  ČR. Consult před let rozhodl udělovat stipendia medikům, kteří se zavážou k práci v kraji.  Jak úspěšný tento program je ?

Poprvé se stipendia udělovala v roce 2015 ? Máme tedy už nějaké absolventy, kteří nastoupili do severočeských nemocnic ? Kolik celkem stipendií medikům bylo uděleno a v jaké výši ?

 

3. Usiluje Consult společne s univerzitou o zřízení lékařské fakulty v Ústí nad Labem ? Bylo by to řešení nedostatku lékařů v kraji ?

4.  Co by mohlo české absolventy do kraje přilákat ?

 


Odpověď:

1.  Pokračování projektu Ukrajina, který příchod lékařů usnadňuje, podle premiéra Andreje Babiše byl požadavek hejtmanů hlavně z Ústeckého a Karlovarského kraje,  "protože oni by si přáli zaměstnávat tyto lidi.. Předpokládám, že podporují kvalifikované lékaře, kteří tam působí už dlouhodobě, takže v tom problém nevidím," řekl Babiš. Podle něj by ukončení projektu Ukrajina znamenalo pro tamní nemocnice velký problém. Jaký má na to názor vedení Ústeckého kraje ? Stojí o pokračování projektu Ukrajina ? Jaké by byly důsledky případného zrušení projektu ?

Ano, o projekt podporující příchod i zahraničních lékařů do zdravotnických zařízení v kraji má podle našeho názoru zájem většina krajů. Proto jsme oslovili v červnu letošního roku na základě požadavků nemocnic i my Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o podporu konkrétních lékařů a jejich dalšího zapojení do projektu. Managementy nemocnic odpovídají za kvalitu poskytované péče a předpokládáme, že lékaře ze zahraniční zaměstnávají v souladu se všemi pravidly. Velmi si proto vážíme postoje vedení ministerstva vyjádřené v aktuální TZ:

 

2. Lékaři chybí v celé  ČR. Consult před let rozhodl udělovat stipendia medikům, kteří se zavážou k práci v kraji.  Jak úspěšný tento program je ? Poprvé se stipendia udělovala v roce 2015 ? Máme tedy už nějaké absolventy, kteří nastoupili do severočeských nemocnic ? Kolik celkem stipendií medikům bylo uděleno a v jaké výši ?

K 6. 9. 2018 je ve stipendijním programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutův Ústeckém kraji“ zařazeno 56 stipendistů. Z toho 4 si již plní své závazky (zubní lékaři a farmaceuti, kteří plní závazek hned po dokončení studia). Dalších 26 stipendistů dokončilo studium všeobecného lékařství, nastoupilo do nemocnic, ale plnit závazek začnou až po atestaci. Za dobu existence stipendijního programu byla 56 stipendistům vyplacena částka  v celkové výši 4 650 000 Kč. Stipendia jsou vyplácena ve výši 50 000 Kč za každý akademický rok. Délka uzavřených stipendijních smluv je různá a odvíjí  se od ročníku, ve kterém byl student zařazen do stipendijního programu.

 

3. Usiluje Consult společne s univerzitou o zřízení lékařské fakulty v Ústí nad Labem ? Bylo by to řešení nedostatku lékařů v kraji ?

Ano, dlouhodobým politickým záměrem kraje je zřízení lékařské fakulty v Ústí nad Labem. V nedostatku lékařů by to jistě pomohlo, neboť řada mladých lékařů začíná svoji profesi ve fakultní nemocnici, není to ale samospasitelné. Situaci dnes napomáhá např. i vzrůstající spolupráce UJEP a KZ a s tím spojené budování klinických pracovišť v kraji.

 

4.  Co by mohlo české absolventy do kraje přilákat ?

Rozhodně se domníváme, že struktura zdravotní péče v kraji je široká a lékaři zde najdou uplatnění v řadě oborů a sáhnou si tak často na mnohem pestřejší případy, než ve velkých centrech. Snažíme se dál rozvíjet stipendijní programy, investičně podporujeme vybavenost zdravotnických zařízení, pomoci mohou i obce v občanské vybavenosti apod. Co však může rozhodnout o zájmu přijít léčit do nemocnic v kraji jsou třeba i pracovní podmínky zdravotnických pracovníků, kraj aktuálně uvažuje o vytvoření dotačního programu, kterým chce zlepšit pracovní podmínky v nemocnicích.

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

[email protected]

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 12.10.2018 / 12.10.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém