Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

O projektu

 
Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
 

 
 

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje ve zkratce "PTVÚK"
(Science and technology education in the Ústí region)

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se Consult stal od 1. 9. 2013 příjemcem na základě podané a s úspěchem schválené projektové žádosti (s celkovým oceněním 94 bodů).
Projekt se realizuje do 30. 6. 2015.

 

 

Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je investiční (40 % prostředků z celkového rozpočtu projektu), neinvestiční (60 % prostředků z celkového rozpočtu projektu) a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji.

Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 14 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (4 až 15, celkem 61 ZŠ).

Celkové náklady projektu činí 146 435 435,61 Kč, celkem bude podpořeno: 9246 žáků, 790 pedagogických pracovníků a dojde ke zmodernizaci 55 učeben a laboratoří.

 

Příjemcem projektu je Consult.

Partnery projektu jsou:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13. 

14.  Realizaci projektu zajišťuje: Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kontaktní osoby: Ing. Alexandra Zdeňková, projektová manažerka
+420 475 657 993, [email protected]

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 10.9.2013 / 10.9.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

www.velotime.com.ua

http://babyforyou.org

http://pillsbank.org

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém