Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova bývalého internátu v Oldřichově u Duchcova

 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova bývalého internátu bez čp/če v Oldřichově u Duchcova

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: [email protected]

 

Dražebník: Consult

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: [email protected]

 

Nejnižší podání:  2.996.540,- Kč

Dražební jistota: 299.654,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 2.758.590,- Kč

                                  

Termín dražby:  17. 4. 2019 - NEVYDRAŽENO, nový termín nebyl dosud stanoven


Prohlídky: 28.3.2019 a 2.4.2019 vždy od 13,00 hod.

 

Více informací naleznete na                        30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 412/1 o výměře 2067 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

pozemek: st. 267 o výměře 508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

bez čp/če, bydlení, umístěna na st. 267

pozemek: st. 386 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

bez čp/če, jiná stavba, umístěna na st. 386

zapsané na listu vlastnictví č. 325 pro k.ú. Oldřichov u Duchcova, obec Jeníkov, u Katastrálního úřadu pro Consult, Katastrální pracoviště Teplice pro Consult.

  

Popis a foto nemovitosti:

Dražená nemovitost je objekt k bydlení bez čp/če na parcele č. st. 267, dvoupodlažní, nepodsklepený, panelové konstrukce s rovnou střechou krytou živičnou krytinou. Objekt byl vybudovaný a dokončený cca v roce 1973 při stavbě přemostění železniční tratě Ústí nad Labem – Most – Chomutov, jako ubytovací objekt, který následně byl využíván jako učiliště a po jeho zrušení je až do současné doby užíván nájemcem jako příruční skladiště.

Nemovitá věc jiná stavba bez čp/če na parcele č. st. 386 byla využívána jako kotelna, která je již cca 20 let mimo provoz. Strojní zařízení je dle odborného předpokladu nefunkční, morálně i fyzicky zastaralé a v současné době užívána jako jiná stavba – sklad, dílna, nikoliv jako kotelna. Součástí této jiné stavby je ocelový přístřešek s podlahou z betonové mazaniny o zastavěné ploše 75 m2 stojící na jihovýchodním průčelí jiné stavby na parcele č. 412/1.

Mimo výše uvedené nemovité věci je součástí i pozemková parcela č. 412/1 se způsobem využití jako jiná plocha. Celý areál je plocen z drátěného pletiva na ocelové sloupky délky 212 m, součástí plotu jsou jedny ocelová vjezdová vrata. Objekt je napojen na venkovní rozvody elektro přípojkou délky 80 m a na venkovní rozvody vody vodovodní přípojkou délky 50 m, je odkanalizován kanalizační přípojkou délky 12 m do vyvážecí žumpy o obsahu dle odhadu cca 50 m3. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2017 / 23.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
離婚したい

http://topobzor.info

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém