Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Žádost

  • Sdílet na Google+
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 28. 4. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„… požádat o poskytnutí veškerých dokumentů vyhotovených Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem ve věci podání xxx ze dne 22.2.2017, označeného jako „Pila Kovářská – provoz pilařského závodu od 21.12.2015 do 19.2.2017“.

Dále prosím o sdělení, kde se v současnosti nachází spis vedený stavebním úřadem k tomuto podnětu. Pokud se nachází u Vašeho úřadu, prosím o sdělení, na základě jakého důvodu Vám byl spis předán. Dále prosím o sdělení, kdo je v současnosti příslušný k vyřízení podnětu. Dále prosím o poskytnutí všech písemností zachycujících důvod předání spisu a všech písemností zachycujících změny v příslušnosti k vyřízení podnětu.“.

 

Odpověď:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jakožto povinný subjekt, na základě žádosti, kterou dne 26. 4. 2019 prostřednictvím zástupce xxx, podala xxx (dále jen „žadatelka“), o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), spočívající v poskytnutí: 1. veškerých dokumentů vyhotovených Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem, ve věci podání xxx ze dne 22. 2. 2017, označeného jako „Pila Kovářská – provoz pilařského závodu od 21. 12. 2015 do 19. 2. 2017“ 2. sdělení, kde se v současnosti nachází spis vedený stavebním úřadem k tomuto podnětu, 3. pokud se spis nachází u Vašeho úřadu, prosím o sdělení, na základě jakého důvodu Vám byl spis předán, 4. sdělení, kdo je v současnosti příslušný k vyřízení podnětu, 5. poskytnutí všech písemností zachycujících důvod předání spisu, 6. všech písemností zachycujících změny v příslušnosti k vyřízení podnětu, dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí žadatelky poskytuje požadovanou informaci: 1. Spis týkající se výše uvedeného podání zaevidovaný Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“) dne 22. 2. 2017 pod č.j. 617/17 obsahuje následující dokumenty vyhotovené stavebním úřadem:

Protokol z kontrolní prohlídky dne 23. 4. 2014 vyhotovený pod č.j. MU-VEJ/1592/ 2013/Sú-Vl dne 23. 4. 2014

Rozhodnutí - zkušební provoz č.j. MU-VEJ/1701/2014/Sú-Vl/R192 ze dne 20. 10. 2014

Protokol z kontrolní prohlídky dne 4. 8. 2016 vyhotovený pod č.j. MU-VEJ/1833/ 2016/Sú-Vl dne 4. 8. 2016


Protokol z kontrolní prohlídky dne 6. 9. 2016 vyhotovený pod č.j. MU-VEJ/1833/ 2016/Sú-Vl dne 6. 9. 2016

Sdělení č.j. MU-VEJ/1833/2016/Sú-Vl ze dne 26. 9. 2016

Sdělení č.j. MU-VEJ/3053/2016/Sú-Vl ze dne 26. 9. 2016

Sdělení č.j. MU-VEJ/3238/2016/Sú-Vl ze dne 12. 10. 2016

Z důvodu, že předmětný spis byl předán KÚ ÚK, UPS, stavební úřad v dané věci již nečinil žádné další úkony.

2. V současné době se spis týkající se výše uvedeného podání stavebním úřadem zaevidovaný dne 22. 2. 2017 pod č.j. 617/17 nachází u KÚ ÚK, UPS.

3. Spis evidovaný pod č.j. 617/17 byl KÚ ÚK, UPS předán přípisem tajemníka Městského úřadu Vejprty ze dne 24. 8. 2017, kterým podle § 14 odst. 4 zákona č. 500/2004 správní řád, ve znění platném do 31. 10. 2018, uvědomil nadřízený orgán stavebního úřadu o skutečnosti, že ve věci „Pila Kovářská“ a u podání, kde figuruje xxx xxx xxx, nelze určit oprávněnou úřední osobu.

4. Podání ze dne 22. 2. 2017 označené jako „Pila Kovářská – provoz pilařského závodu od 21. 12. 2015 do 19. 2. 2017“ je součástí spisové složky vedené KÚ ÚK, UPS pod č.j. P-82/UPS/2017 a bylo vyřízeno spolu s dalšími podáními v dané věci sdělením ze dne 19. 10. 2017 pod č.j. P-82/UPS/2017/3. K této skutečnosti, tj. že podání již bylo vyřízeno, se váže i sdělení KÚ ÚK, UPS pod č.j. P-82/UPS/2017 21 ze dne 22. 12. 2017.

5. Viz bod 3.

6. Viz bod 3.

 

Přílohy:

Ad 1.

Protokol z kontrolní prohlídky dne 23. 4. 2014 vyhotovený pod č.j. MU-VEJ/1592/ 2013/Sú-Vl dne 23. 4. 2014

Rozhodnutí - zkušební provoz č.j. MU-VEJ/1701/2014/Sú-Vl/R192 ze dne 20. 10. 2014

Protokol z kontrolní prohlídky dne 4. 8. 2016 vyhotovený pod č.j. MU-VEJ/1833/ 2016/Sú-Vl dne 4. 8. 2016

Protokol z kontrolní prohlídky dne 6. 9. 2016 vyhotovený pod č.j. MU-VEJ/1833/ 2016/Sú-Vl dne 6. 9. 2016

Sdělení č.j. MU-VEJ/1833/2016/Sú-Vl ze dne 26. 9. 2016

Sdělení č.j. MU-VEJ/3053/2016/Sú-Vl ze dne 26. 9. 2016

Sdělení č.j. MU-VEJ/3238/2016/Sú-Vl ze dne 12. 10. 2016

Ad. 3

Přípis tajemníka Městského úřadu Vejprty ze dne 24. 8. 2017 (doručen dne 28. 8. 2017)

Ad. 4

Sdělení KÚ ÚK, UPS č. j. P-82/UPS/2017/3, ze dne 19. 10. 2017

Sdělení KÚ ÚK, UPS č. j. P-82/UPS/2017 - 21, ze dne 22. 12. 2017

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 14.5.2019 / 14.5.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®