Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Nominujte své kandidáty na Cenu náměstka za významný přínos ve školství

 
logo ÚK
Odbor školství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzývá pracovníky ve školství, ale i širokou veřejnost, aby na níže uvedenou adresu zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam.
 

 
 

Podaný návrh musí obsahovat:

 

  • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profesní zařazení, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, e-mailový (popř. telefonický) kontakt
  • navrhovaný kandidát musí působit v oblasti školství, v době podání návrhu, minimálně 5 let
  • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále)
  • název a adresu školy, ve které kandidát působí
  • přesné označení (jméno, příjmení, e-mailový (popř. telefonický kontakt) a podpis navrhovatele
  • souhlas navrhovaného kandidáta s nominací s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody uznání vč. fotodokumentace

 

Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a musí být dostatečně vypovídající. Žádáme o uvedení konkrétních údajů.

 

Adresa pro zasílání návrhů:                       Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kancelář hejtmana,
Lucie Fraňková,
Velká Hradební  3118/48, 400 01
Ústí nad Labem.


Obálka musí být viditelně označena:
„Cena náměstka za významný přínos ve školství - neotvírat“

 

Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny, nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, nejpozději do 30. 11. 2018.

 

Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástupců Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Poté budou výherci pozváni k účasti na slavnostním předání cen.

Předávání cen v rámci prvního ročníku Ceny náměstka za významný přínos ve školství

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 4.9.2018 / 4.9.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém