Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství

 

Žádosti o stanovisko krajského úřadu k dotaci (SFŽP ČR, MŽP, MZe,OPŽP, ROP, EHP, OPD, CÍL3)

 
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje vydává k žádostem o dotaci jako jeden z povinných podkladů stanovisko z hlediska potřeb pro životní prostředí. Pro vydání stanoviska je stanovena lhůta 30 dní ode dne podání žádosti. Upozorňujeme, že pokud je vyžadováno jako součást stanoviska také vyjádření dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je vydáváno pouze v územní působnosti krajského úřadu. Na území CHKO a NP jsou pro vydání tohoto stanoviska příslušné Správy těchto velkoplošných chráněných oblastí. V případě elektronického podání více žádostí požadujeme zaslat každou jednotlivou žádost samostatně.

Kontakt:
Consult:
Ing. Jan Koutecký, tel.: 475 657 970 e-mail: [email protected]
Ing. Dagmar Hyblerová, tel. 475 657 170 e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Wurstová, tel. 475 657 148 e-mail: [email protected]

Státní fond životního prostředí České republiky, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem:

Ing. Jana Choutková, tel. 475 205 598, 607 730 265 e-mail: [email protected]

Odkazy na aktuální výzvy:
OPŽP -
ROP -

Náležitosti žádosti o stanovisko k dotaci:

 
Zodpovídá: Ing. Jan Koutecký
Vytvořeno / změněno: 13.1.2014 / 13.1.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
velotime.com.ua

https://artma.net.ua

https://designprof.com.ua

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém