Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Záštita hejtmana Ústeckého kraje a náměstků hejtmana Ústeckého kraje

 
 

 
 

Záštita hejtmana Ústeckého kraje a náměstků hejtmana patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

 

Hejtman Ústeckého kraje a náměstci hejtmana mohou poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány obvykle na území Ústeckého kraje.

 

Podmínky pro udělení záštity jsou následující:

1.    záštitu je nutné uvádět na všech souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.),

2.    prezentace této záštity při samotné akci a v médiích,

3.    uvedení symbolů kraje (loga případně znaku) na propagačních materiálech v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě

 

Pořadatelům akcí, nad kterými převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje nebo náměstek hejtmana, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním loga případně znaku Ústeckého kraje k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Toto je nutné uvést v žádosti.

 

Záštita může být poskytnuta na základě písemné žádosti pořadatele akce v případě, že splňuje výše uvedené podmínky. Žádost se adresuje na hejtmana popř. náměstka hejtmana Ústeckého kraje. Žádosti shromažďuje a vyřizuje Odbor kancelář hejtmana, oddělení mediální komunikace. Záštita se poskytuje písemně, ve formě osvědčení o poskytnutí záštity.

 

V zájmu urychlení vyřízení Vaší žádosti o záštitu uveďte v žádosti, co nejvíce informací k dané akci např. viz vzor žádosti.

 

Po uskutečnění dané akce je nutné kanceláři hejtmana doložit, že během akce byla záštita viditelně a důstojně prezentována (např. zaslat leták, program, pozvánku, závěrečnou zprávu popř. jiný výstup z akce).

 

Pro více informací kontaktujte Mgr. Magdalenu Fraňkovou, [email protected], tel. 475 657 788. Použití loga a znaku kraje schvaluje hejtman Ústeckého kraje.

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 16.9.2005 / 9.12.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
https://velotime.com.ua

https://rezeptfrei-viagra.com

https://topobzor.info

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém